Faaliyet Alanlarımız

Çoğunlukla özel hukuk alanında faaliyet gösteren ofisimizde;

ARABULUCU AVUKATLIK hizmetleri,

AİLE HUKUKUNDAN kaynaklanan tedbirler, koruma kararı, boşanma, mal rejiminin tasfiyesi, velayet, çocukla kişisel ilişki tesisi, nafaka, tazminat ve eşya davaları ile soy bağına ilişkin davalar ve vesayet davalarına,

MİRAS HUKUKUNA ilişkin tenkis, iptal, istihkak ve paylaşım davalarına,

EŞYA HUKUKUNA ilişkin mülkiyet ve zilyetlik davalar, izale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davalarına,

BORÇLAR HUKUKUNA ilişkin sözleşme, sebepsiz zenginleşme ve haksız fiillerden kaynaklanan haklara ilişkin davalarla, bu kapsamda olmak üzere kira ilişkisine dayanan davalara, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile yükleniciden temlik suretiyle gayrımenkul edinimine ilişkin davalara, trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davalarına,

İŞ HUKUKUNA ilişkin bireysel ve toplu iş hukuku davalarına, bu kapsamda olmak üzere fesih, işçilik alacakları ve işe iade davalarıyla, iş kazasından kaynaklanan uyuşmazlıklara,

İDARE HUKUKUNA ilişkin tam yargı ve iptal davalarına,

KAT MÜLKİYETİ HUKUKUNA ilişkin davalarla, 1136 sayılı yasa gereği site yönetimlerinin hukuki temsiline,

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNA ilişkin olarak yurtdışı çalışmaların borçlanılması talebine dayanan dava ve idari takiplere ilişkin hukuki yardım sağlanmaktadır.

Ofisimiz, vekili olduğu anonim ve limited şirketlerin gerek yukarıdaki bir kısım hukuk alanlarında, gerekse TİCARET HUKUKU, FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HUKUKU, HAKSIZ REKABET, REKABET HUKUKU, İCRA-İFLAS HUKUKUNA ilişkin alanlarda da temsilini üstlenmiş durumdadır.

Müvekkillerimizle zaman içinde oluşan güven ilişkisinin sonucu olarak, leh ya da aleyhlerine gelişebilen ve ceza takibini gerektiren CEZA DAVALARINDA da müvekkillerimizin temsilini üstlenerek, onların yanında olmaya çalışmaktayız.