Çalışma Esaslarımız

Mesleki bilgi paylaşımı ve  ifade özgürlüğünü desteklemek amacıyla kurduğumuz web sitemiz aracılığıyla bize ulaşan talepçilerle kurulacak iletişim, sitemizde site kullanım koşulları başlığıyla yayınladığımız uyarı dahilinde değerlendirilir.

Profesyonel mesleki yaklaşım ve meslek mevzuatı gereği, elektronik posta (mail: ferdacalgin@gmail.com ) yoluyla ulaşan yasal danışmanlık talepleri, Türkiye Barolar Birliğince her yıl başında yenilenerek yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde belirlenen danışma ücretinin, sitemizin iletişim menüsünde belirtilen banka hesap numarasına yatırılması halinde aynı yolla (mail) yanıtlanır. Ödenen ücrete ilişkin makbuzların talepçiye ulaştırılabilmesi için, aynı iletide açık adresin de yazılması gerekmektedir.

Büromuzda yapılacak görüşmeler randevu dahilinde gerçekleştirilecek olup, randevular telefon ya da elektronik posta(mail) yoluyla talep edilebilir. Büroda yapılacak görüşmeler de danışma ücretine tabidir.

Danışma ücretini, talep edilen yasal yardımın niteliği gereği harcanan emek ve zamana göre asgari haddin üstünde belirleme hakkı saklıdır. Talepçiyle vekalet ilişkisi kurulması halindeyse danışma ücreti vekalet ücretinden mahsup edilebilir.

Talepçilerin büromuzla paylaştığı her türlü kişisel bilgi, rızaları olmaksızın hiç bir şekilde üçüncü kişi yada kurumlarla paylaşılmayacaktır.

Saygılarımızla,

Av.Ferda Çalgın